Opkrævning

Den 17. november 2015 er der indgået aftale mellem Skuldelev Vandværk og Frederikssund Forsyning om ydelser angående aflæsning af vandmålere hos ejere af ejendomme tilsluttet Skuldelev Vandværk.

 

Frederikssund Forsyning er nu en del af NOVAFOS

 

NOVAFOS udfører derfor den del af aftalen, som er ingået med Frederikssund Forsyning.
NOVAFOS forpligtiger sig til at levere følgende ydelse til Skuldelev vandværk:

  • Udsende aflæsningskort til ejerne af ejendomme tilsluttet Skuldelev Vandværk til aflæsning pr. 31. december.
  • NOVASFOS sender SMS-besked omkring den 31. december med oplysning om, at vandmåleren skal aflæses.
  • Fremsender liste med de indkomne aflæsningstal til Skuldelev vandværk umidelbart efter aflæsningsfristens udløb.

 

Umidelbart efter udløb af fristen for indberetning foretager NOVAFOS en rykkerkørsel og rykker de ejere, der ikke har indsendt aflæsningskort til tiden.

Fremsender ny liste til Skuldelev vandværk med de sidst indkomne aflæsningstal ca. 8 dage efter sidste frist på rykkerkørslen.

 

Skuldelev vandværk forpligtiger sig til at levere følgende ydelse til NOVAFOS:

Indhente eventuelt resterende aflæsningstal inden en nærmere aftalt dato, hos de ejere, der ikke har indsendt deres måleraflæsninger efter sidste frist i rykkerkørslen.