Høringssvar

30. maj 2019

Der er i vandværkets indvindingsområde foreslået etableret grusgravning. Skuldelev Vandværk har derfor sendt bemærkninger til Region Hovedstadens foreslag til råstofplan.

DOWNLOAD
Høringssvar