Skuldelev Vandværk a.m.b.a.

Privat vandværk ejet af andelshaverne

24 November 2022:               

Ifm. reparation af stophane på hjørnet af Kildevej/Pilevej vil der være forstyrrelser i vandforsyningen i området omkring Kildevej.

 

Skuldelev Vandværk

Skuldelev Vandværk er et privat ejet vandværk, som ejes af de ejendomsejere, der modtager vand fra vandværket. Skuldelev Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Nyt fra Danske Vandværker

Læs nyheder fra Danske Vandværker, presseklip om vandsektoren og hør hvad der rører sig i foreningen.

Læs mere