Skuldelev Vandværk a.m.b.a.

Privat vandværk ejet af andelshaverne

20. Januar 2021

I denne vinter med skift mellem frost og tø er det vigtigt at kontrollere om der er vandrør mv der er utætte så utilsigtet vandforbrug undgås.
Check om vandmåleren registrerer forbrug selvom alle vandhaner er lukket.

5. Januar 2021

Den ordinære Generalforsamling der i.h.t. vedtægterne skal afholdes i februar/marts er udsat indtil forsamlings forbudet tillader flere end 5 personer at mødes.
Indkaldelse sker via hjemmesiden og annoncer i Hornsherred Lokalavis.

Skuldelev Vandværk

Skuldelev Vandværk er et privat ejet vandværk, som ejes af de ejendomsejere, der modtager vand fra vandværket. Skuldelev Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Nyt fra Danske Vandværker

Læs nyheder fra Danske Vandværker, presseklip om vandsektoren og hør hvad der rører sig i foreningen.

Læs mere