Skuldelev Vandværk a.m.b.a.

Privat vandværk ejet af andelshaverne

18 August 2022:               

Den vandlæk der har givet mindre driftsforstyrrelser hen over sommeren, er fundet. Lækken var på en gammel (> 50 år) privat stikledning og bliver udbedret af lodsejer på dennes regning.

NOTE:

Det er lodsejers ansvar at vedligeholde stikledning fra stophane på egen grund, og denne vedligeholdelse, og eventuelt vandspild ved brud, bekostes af lodsejer. Det er derfor en god ide jævnligt at kontrollere vandforbruget; specielt at måleren står stille når der ikke tappes vand fra ejendommens tapsteder.

Skuldelev Vandværk

Skuldelev Vandværk er et privat ejet vandværk, som ejes af de ejendomsejere, der modtager vand fra vandværket. Skuldelev Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Nyt fra Danske Vandværker

Læs nyheder fra Danske Vandværker, presseklip om vandsektoren og hør hvad der rører sig i foreningen.

Læs mere