Lov bekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013

 

Lov bekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013

De ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012, træder i kraft den 1. januar 2015. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i lovteksten nr. 962 af 27. juni 2013, men det fremgår af noterne, hvilke paragraffer, der ændres ved loven.

Bestemmelser om uagsomt vandspild fremgår af ovennævnte lov § 24, og betingelser for eftergivelse af vandafgift er præsiseret i nævnte paragraf stk. 2 til stk. 5.