Uagtsomt vandspild

Ansøgning om eftergivelse af vand- og vandafledningsafgift for ejendomme til
boligformål efter uagtsomt vandspild

Grundlaget for eftergivelse er beskrevet under firmaprofil - klik her for at læse. Inden ansøgning udfyldes, bør grundlaget for
eftergivelse gennemlæses.

Ejeren sender en skriftlig ansøgning om eftergivelse af vandafgifter ved uagtsomt vandspild med oplysninger i forhold til informationer
på denne hjemmeside under "Firmaprofil - Uagtsomt vandspild", eller ved at anvende nedenstående skema

 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Beskrivelse af hvordan det uagtsomme vandspildet er opstået
  • Beskrivelse af, hvordan det uagtsomme vandspildet er stoppet (reparation/udskiftning af rør mv.)
  • Beskrivelse af hvad der er sket med det spildte vand (suget op, løbet til kloak, nedsivet i jord)
  • Kopi af faktura fra VVS-installatør (dokumentation) og VVS-installatørens beskrivelse af hvilket arbejde der er udført (evt. beskrevet på faktura)
  • Er skaden er anmeldt til forsikringsselskab vedlægges en kopi af deres rapport.

 

Ansøgningen stiles til:

Skuldelev Vandværk I/S
Skuldelevvej 6
4050  Skibby

 

Godkendes ansøgningen vil vandafgifter blive refunderet, og vandværket vil sende den godkendte ansøgning videre til Frederikssund Forsyning,
som vil tage stilling til eventuel eftergivelse af den opkrævede vandafledningsafgift.Ansøgningen kan også sendes på mail til: kl@onsvedgaard.dk

DOWNLOAD
Skema uagtsomt vandspild