Klagevejledning

Hvis du har klaget til din vandforsyning, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, 
som vandforsyningen træffer, kan du klage til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500  Valby
www.forbrug.dk

Klagevejledning

Har du klaget til din vandforsyning, og har du ikke fået medhold? Vandforsyningens afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en klage hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se vejledning her