Nyheder

Frost & Tø

I denne vinter med skift mellem frost og tø er det vigtigt at kontrollere om der er vandrør mv. der er utætte så utilsigtet vandforbrug undgås. Check…

Generalforsamling 2021

Den ordinære Generalforsamling der i.h.t. vedtægterne skal afholdes i februar/marts er udsat indtil forsamlings forbudet tillader flere end 5 personer…