Ejerskifte

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for vandværket. Når vandværket modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Vandværket kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Vandværket udsender opgørelser over forbrugt vand en gang om året. Opkrævning sendes til ejerne pr. 31. december. Vær derfor opmærksom på, at betaling for vand i forbindelse med salg af ejendomme reguleres over refusionsopgørelsen.

Såfremt Vandværket skal udarbejde slutopgørelse opkræves et gebyr iht. takstbladet.

Er der tale om tvangsauktion, bør vandværket informeres for at sikre, at ny ejer ikke kommer til at hæfte for tidligere ejers forbrug.