Aflæsning af vandmålerens decimaler

Vandmåleren kan aflæses med meget stor nøjagtighed, såfremt man har brug for det. 
Helt ned til måling i centiliter.

Viserne mærket X 0,1, X 0,01 og X 0,001 aflæses ved, at man aflæser tallet, som viseren netop har passeret.

Viseren mærket X 0,0001 aflæses ved, at man aflæser tallet, som viseren netop har passeret samtidig med at man interpolerer viserens placering mellem de to tal, hvor viseren er placeret.

Nedenstående måler aflæses præsist til: 1.206,18603 m³

 

Aflæst i liter svarer det til: 1.206.186,03 liter

Viseren mærket samt  beskrivelse   

X 0,1  
Viseren drejer en omgang på 100 liter= 1 hektoliter 

X 0,01  
Viseren drejer en omgang på 10 liter= 1 dekaliter 

X 0,001  
Viseren drejer en omgang på 1 liter= 1 liter  

X 0,0001  
Viseren drejer en omgang på 0,1 liter= 1 deciliter 

X 0,0001  
Interpolering på viser X 0,0001= 1 centiliter