Vands hårdhedsgrad udtrykkes i

°dH - grader deutsche Härte

 

Total - hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium - et stort indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, °dH, hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 10 milligram opløst calciumoxid eller 7,19 milligram opløst magnesiumoxid pr. liter vand, og inddeles efter følgende skala:

 

 Total hårdhedsgrad

 Betegnelse

 0 – 4 °dH

 Meget blødt

 4 - 8 °dH

 Blødt

 8 – 12 °dH

 Middelhårdt

 12 – 18 °dH

 Temmelig hårdt - Bonderup

 18 – 30 °dH

 Hårdt - Skuldelev

 Over 30 °dH

 Meget hårdt

 

Der er givet tilladelse fra myndighederne visse steder i Danmark til at lave forsøg med enten at reducere drikkevandets hårdhed eller at foretage kalkknusning.

Man skal være opmærksom på, at blødt vand kan give korrosionsproblemer.

Indtil nu har forsøg med at ændre på vandets hårdhed ikke haft den ønskede samfundsøkonomiske effekt, ligesom der ikke findes undersøgelser, der med sikkerhed kan fastslå, at en ændring af drikkevandets hårdhed ikke vil påvirke sundheden for dyr og mennesker.