Brug vand med omtanke

2. juli 2018

Vand er ikke en utømmelig ressource.      Brug derfor vand med omtanke.

Forbruget af vand er for tiden langt over det normale daglige forbrug - også når vi ser flere år tilbage.

Det varme forår og den varme sommer har udpint vore haver og behovet for at vande er stigende, men vi anbefaler tilbageholdenhed med hensyn til brug af vand til formål, som ikke er til almindelig husholdningsbrug jævnfør Skuldelev Vandværks regulativ punkt 3.

Bestyrelsen følger forbruget, og vil, såfremt forsyningssikkerheden kommer i fare, tage nødvendige skridt for at sikre, at vandværkerne ikke drænes for vand.